banner-1.jpg

EasyPost

EasyPost

EasyPost™ zirkondan zengin silikon fiber ile güçlendirilmiş epoksi rezin matrisin kompozit kombinasyonudur.Dentine yakın boylamsal elastisite modülü ve dentine yakın makaslama kuvveti ile birlikte. Mekanik özellikleri kök kırığı riskini minimize eden homojen rekonstrüksiyon için idealdir.

Basit hazırlık işlemi
Bir tungsten karbid rond frez kullanıp merkezi delik açarak basit hazırlık. (Yayma frezleri ile aşamalı post yuvası genişletme ve ilgili EasyPost hassas frezi ile bitim takip eder.)


Biyouyumluluk

EasyPost™'un sitoksik olmadığı belgelenmiştir (ISO standard 0993-5). Kimyasal olarak stabil ve biyouyumludur.

Radyopak
Görüntüleme ve işlem sonrası izleme

Kanal adezyonu
EasyPost™'nin sealing ve rekonstrüksiyon kompozitine kimyasal adezyon özellikleri, metalik pivolar gibi mekanik retansiyonların varlığını gereksiz hale getirir. 

Silindirik-konik şekil
DENTSPLY Maillefer''in pivolardaki büyük deneyimi çok küçük kanallarda bile kök kanalı anatomisine en iyi uyum gösteren pivo ebatlarının geliştirilmesine imkan verdi.  Silindirik kısımda bir elmas disk kullanılarak boyun ayarlanması çok kolaydır ve hafif belirgin uzantısı sealing uygulaması sırasında piston etkisini ortadan kaldırır. C060000000100 EASYPOST 1 10'luk ambalaj
C060000000200 EASYPOST 2 10'luk ambalaj
C060000000300 EASYPOST 3 10'luk ambalaj
C060000000400 EASYPOST 4 10'luk ambalaj
C060100000100 EASYPOST PRECISION DRİL 1 (3'lük KUTU)
C060100000200 EASYPOST PRECISION DRİL 2 (3'lük KUTU)
C060100000300 EASYPOST PRECISION DRİL 3 (3'lük KUTU)
C060100000400 EASYPOST PRECISION DRİL 4 (3'lük KUTU)
C060200800100 EASYPOST SET 0.8 SET
C060201000100 EASYPOST SET 1.0 SET

Related Products Tab