banner-1.jpg

ChemFıl™ Rock

ChemFıl™ Rock

 ChemFil™ Rock, mükemmel mekanik özellikler ve kolay uygulama işlemi sağlayan  benzersiz çinko destekli  formülü  sayesinde  komplike kilinik vakalarda basitlik ve dayanıklılık olanağı sunan,  Cam-iyonomer restoratif markasıdır.

ÖnizlemeEkBoyut
Bilimsel İnceleme (İngilizce)1.01 MB
Broşür502.37 KB

 

ChemFil™ Rock Başlıca Özellikler

1. DİĞER ÖNEMLİ MARKALARLA KARŞILAŞTIRILDIĞINDA MÜKEMMEL DAYANIKLILIK SAĞLAMAK İÇİN %25 DAHA GÜÇLÜ2

Diğer markalarla karşılaştırıldığında ChemFil Rock’ın mekanik gücü %25 daha fazladır2. ChemFil Rock restorasyonların klinik ömrü de buna bağlı olarak artmıştır.

 CHEMFIL ROCK Adapted 25 strong.jpg

 

Tabloda; ChemFil™ Rock ve diğer önemli Cam-Iyonomer rakip ürünlerin İki eksenli Eğilme Mukavemeti gösterilmektedir / (Mega Pascal [MPa] olarak ölçülmüştür).

 

ChemFil™ Rock'ın İki eksenli Eğilme Mukavemeti 60 MPa’dan fazladır, bu da diğer rakip ürünlerden %252 daha iyi olduğu anlamına gelmektedir.

2. KIRILMA VE AŞINMAYA KARŞI MÜKEMMEL DİRENÇ

Sınırlı mekanik güçleri nedeniyle, geleneksel Cam Iyonomer dolgu maddeleri özellikle çiğneme kuvvetine maruz kaldıklarında (örneğin, Sınıf I ve Sınıf II kaviteler) kırılmaya ve aşınmaya müsaittir.

Temsili klinik koşullar altında ChemFil Rock, diğer markalarla karşılaştırıldığında2 kırılma olmamış ve daha az aşınma göstermiştir. Bu sonuçlara, Marburg Üniversitesi, Almanya, 2010’da Profesör Dr. Frankenberger’in yürüttüğü çiğneme simülasyonlarından ( 100.000 döngü) ulaşılmıştır.

ChemFil Rock Bulk Fracture adapted.jpg

Birçok cam iyonomer dolgu maddesinin yüzde olarak  marjinal ve bulk kırık oranları

 

Sonuç: kapsamlı çiğneme simülasyonlarından sonra (herbiri 50 Newton yüklü 100'000 döngü), ChemFil  Rock ne marjinal ne de bulk kırık2 göstermemiştir.

1 Bunlar DENTSPLY markası değildir.
Dosyadaki bilgi

3. BASİT YÖNTEM-  ÖN HAZIRLIK/KOŞULLANDIRMA VEYA LAK UYGULAMASI GEREKMEZ

·        

 Kavite koşullandırması gerektirmez

·        

 Nihai restorasyona lak uygulaması gerekmez 

·        

 Işıkla sertleşme gerektirmez


Sonuç olarak, ChemFil Rock 5 basit uygulama aşamasına sahiptir. Buna ek olarak, ChemFil Rock ile tepilebilir ve yapışmayan bir uygulamaya sahiptir. 

Yüklemeler
Ürün Güvenliği Veri Formu: İndir
Kullanım Talimatları: İndir

 60606590 ChemFil™ Rock Intro Kit

 

60606591 ChemFil™ Rock A1 Refill

60606592 ChemFil™ Rock A2 Refill 

60606593 ChemFil™ Rock A3 Refill 

60606594 ChemFil™ Rock A4-O Refill 

60606595 ChemFil™ Rock Contrast White Refill 

60606596 Capsule™ Extruder II   

 1. Kapsül aktivasyonundan sonra az miktar toz salımı herhangi bir problem oluşturur mu?

 

Aktivasyon sonrası masa üzerindeki az miktar toz ürünün kalitesini etkilemez. Tozu  ıslak bir bezle silin.

 

2. Aktive kapsülü ne kadar süre karıştırmam gerekiyor?

Kapsülü aktivasyon sonrası derhal yerleştirin:

Bir kapsül karıştırıcıda (4000-4500 salınım/dakika örn. ProMix™ Amalgamatör)  15 saniye karıştırın

VEYA

 Rotasyon karıştırıcıda 12 saniyelik rotasyon ve 3 saniyelik santrifüj karıştırma.

3. ChemFil™ Rock uygulamasından önce kaviteye neden koşullandırıcı uygulamak gerekli değil?

ChemFil™ Rock’ın eşşiz teknolojisi dentin ve mineye adhezyonu kolaylaştırmaktadır. Ek olarak bir koşullandırma/ conditioner  aşaması gerekmez.

 

4. ChemFil™ Rock çalışma süresi ne kadardır?

Aktivasyondan sonra, çalışma süresi 1 dakika 30 saniyedir.

 

5. Matrisi çıkartıp bitirme işlemine başlamadan önce ne kadar beklemem gerekiyor?

Aktivasyon sonrası, en erken 6 dakika sonra matrisi kaldırın ve bitirme işlemine başlayın ( yani  çalışma süresinin bitiminden 4 dakika 30 saniye sonra)

 

6. Önerilen bitirme ve polisaj sistemi hangisidir?

Madde fazlalıklarının uzaklaştırılması, bitirme ve cilalama işlemleri için Enhance® veya Enhance® Multi bitirme aletleri önerilmektedir. Su ile soğutma işlemi önerilir.

 

7. ChemFil™ Rock  üzerine neden ayrı bir koruyucu lak uygulaması gerekmiyor?

ChemFil™ Rock’ın eşsiz teknolojisi (patent koruması),  restorasyonların   aşınma ve kırılmalara karşı çok dirençli olmasını sağlar ve bu da lak uygulamasını gereksiz kılar.

 

8. Neden ChemFil™ Rock  sadece kapsül şeklinde dağıtım şeklinde bulunmaktadır?

Kapsül biçiminde oluşu, önceden dozajlı toz  ve likit miktarları/oranları nedeniyle daha tutarlı ve ideal materyal kalitesi sağlamaktadır. El ile karıştırıldığında, karışım kalitesi  kullanıcıdan ve material miktarından etkilendiğinden değişiklik göstermektedir.

 

9. Kapsül başlığı neden rakip ürünlerden farklı?

Kapsül başlığı uygun sıkımı sağlamak ve geniş posterior kavitelerin daha çabuk doldurulması için tasarlanmıştır; bu amaçla farklıdır.

 

10. ChemFil™ Rock’ın opaklığı neden klinik bir avantajdır?

ChemFil™ Rock’ın yüksek opaklığı diş dokuları ve restorasyon materyali arasında yüksek kontrastlık sağlar. Bu da bitirme işlemi, ve gerektiğinde kaldırma işlemi durumunda, dişin endirekt restorasyonların hazırlığı için, klinik bir avantajdır.

 

11. Yüksek kıvama rağmen materyal kavite duvarlarına iyi uyum sağlayabilir mi?

Evet. DENTSPLY DeTrey’de yürütülen firma içi testler, maddenin kaviteye uygulanmasından sonra mükemmel  kavite içi uyum gösterdiği sonucunu vermiştir.  Bakınız:

 

Chemfil Rock kavite duvarı uyumu.jpg

 

12. Sıkım sonrası  ChemFil™ Rock’la  neden hemen çalışabiliriz?

Uygulama sonrası  yapışkanlığı az olduğundan, materyali hemen tepmeye ve şekil vermeye başlayabilirsiniz.

 

13. Kapsül sıkma aygıtının ilk 2 işleminde tıklama sesi ve direnç farkettim. Bu bir sorun mudur?

Bu sesler kapsül besleme mekanizmasının sesidir ve bir sorun teşkil etmez.

 

14. Kapsülü DENTSPLY Capsule Extruder 2’ den uzaklaştırmanın en iyi yolu nedir?

Uygulama sonrası, itme çubuğu serbest kalana kadar Capsule Extruder 2’ deki serbest bırakma düğmesine basın. Kapsülü yavaşça döndürün, boş kapsül kolayca kaldırılabilir.

 

15. Kapsülden sıkma apareyini nasıl dezenfekte edebilirim?

1. Capsule Extruder 2’yi ulusal/bölgesel düzenlemelere uygun alkol bazlı bir dezenfektanla temizleyin.

2. Dezenfektan üreticisinin Kullanım talimatlarına uyun.

3. Durulayın ve kurutun.

Ürünü dezenfektan solüsyonlarına batırmayın. Ultrasonik temizleme kullanmayın.

 

16. Kapsül sıkma apareyi hangi bakımları gerektirir?

Düzenli olarak dental enstrüman yağı ile yağlayın.

 

17. Bir kapsülden sıkılabilen miktar ne kadardır?

Bu miktar yaklaşık 280 mg Cam iyonomer maddesidir.

 

18. ChemFil™ Rock klinik endikasyonları nelerdir?

ChemFil™ Rock endikasyonları:

 Posterior dişlerde Sınıf I ve II kavitelerin yarı kalıcı restorasyonlarıdır.

 

Buna ek olarak, ChemFil™ Rock kullanımının uygun olduğu yerler:

 Süt dişlerinin restorasyonları

 Sınıf V lezyon ve kavitelerin restorasyonları

 Sınıf III kavitelerin restorasyonları

 Baz/kor yapımı. Kor yapımı olarak kullanıldığında, kalan koronal dentinin 2/3’ü VEYA çevresel koronal dentinin en az 2 mm’si retansiyon için bırakılmalıdır.

 

19. ChemFil™ Rock restorasyonları tamir edilebilir miyim?

Adhezyon testi, ChemFil™ Rock’ın eski  ChemFil™ Rock yüzeylere yapıştığını göstermiştir. Bu da bakım ve onarımın mümkün olduğu anlamına gelir. Yeni bir katman ChemFil™ Rock uygulamadan önce tüm yüzeyler pürüzlendirilerek yenilenmek zorundadır..

 

20. Çiğneme simülasyonundaki 100,000 döngü ne anlama gelmektedir/neyi temsil etmektedir?

Prof. R. Frankenberger’in yayınında, kompozit restorasyonların marjinal kalitesi araştırılırken 100,000 döngünün iki yıllık klinik kullanıma eşit olduğu kabul edilmiştir.