banner-1.jpg

SDR™

SDR™

Direkt posterior restorasyonların yapılma şekli kökten değişiyor
    

   Bulk-fill akıcı kompozit baz materyalinin eşsiz ve patentli formülü

   Geleneksel tabakalama işlemine oranla azaltılmış uygulama aşamaları –% 40’a varan zaman tasarrufu1  
   
   %60’a kadar daha az büzülme stresi2

SDR®: 25 milyon restorasyonda tercih edilen bulk-fill kompozit


1,2,3 Data on file

ÖnizlemeEkBoyut
SDR_Brosur.pdf825.87 KB
SDR Kullanma Kılavuzu.pdf832.54 KB
 


SDR Nedir?  
                                                                

 • Tek bileşenli, florür içeren, görülebilir ışıkla sertleşen, radyopak rezin kompozit restoratif materyali
 • Sınıf I ve II restorasyonlarda kaide olarak endikedir 
 • Kendinden seviyelenebilirlik –  hazırlanan kavite duvarlarına yakın adaptasyona izin verir          
 • 4 mm.’lik bulk-fill katmanlar halinde uygulanabilir
 • Diğer posterior ve bulk-fill kompozitlere oranla %60’a varan daha az büzülme stresi
 • Üniversal tek renk
 • Üst kapama kompoziti olarak metakrilat esaslı bondinglerle ve kompozitleri ile uyumludur.

 • Önceden dozajlı Compula® Uçlar, kolay uygulama ve sertleştirme tekniğine imkan sağlar. 
 

 

36 aylık veri mevcut>

Konvansiyonel uygulama: SDR uygulaması: Basit Ve Etkili
SDR ile olduğundan %40 daha uzun sürer  


     
  

Tüm akıcı kompozitler büzülür ve SDR bilinen diğer akıcı kompozitlerden daha az büzülürken,en gerçek atılımı, önemli ölçüde azaltılmış polimerizasyon stresine ulaşmada olmuştur. SDR teknolojisi,
çok sıkı bağlı polimerlerin neden olduğu polimerizasyon stresini azaltarak, polimerizasyon sırasında polimer ağının oluşturulma şeklini optimize etmiştir. 


     

                                             SDR uygulaması %40’a kadar zamandan tasarruf sağlar

 
 
SDR  kendinden seviyelenebilirdir
·         SDR’ nin akıcıya benzer kıvamı  mükemmel kavite adaptasyonu ile sonuçlanır.
·         Konvansiyonel akıcıların liner olarak kullanımına gerek kalmaz

SDR; ideal kendinden seviyelenebilirlik sağlar

SDR, kendiliğinden seviyelenebilirliği sağlayan ve başka el aletleri ile düzeltmeye gerek kalmadan kavite duvarına adapte olabilen tek bulk-fill maddedir.  SDR’nin düşük viskozitesi , tekrarlanan çürüklere neden olabilecek kenara ait boşlukların oluşum riskini azaltarak, kavitenin yüzey kenarlarına ve iç özelliklerine uyum sağlar.


SDR’yi farklı yapan nedir?
·         Eşsiz, patentli akıcı formülü, performans veya sağlamlıktan ödün vermeden bulk-fill tekniği uygulamasına olanak sağlar.
·         SDR teknolojisinin eşsiz kimyasal yapısı, büzülmeyi %60’a kadar azaltan polimerizasyon
·         modülatörü de içerir.
·         C-faktörü yüksek kavitelerde 4mm. lik katmanlarla bulk dolgu yapıldığında sürekli mikro gerilimli bağlantı dayanıklılığı elde edilir.     
·         Kendinden seviyelenebilir formülü ile daha sıkı bir kenar ile sonuçlanan  mükemmel kavite uyumu sağlanır.
                      - Baloncuk, boşluk veya yoğunlaşma olmaz
                      -  Tek bir üründe bulk-fill ve ile akıcılık.
Özellikler
Yararlar
SDR dolgu tekniği
Bilinen bonding veya kompozit kapama sisteminizde herhangi bir değişiklik gerekmez*.
4 mm. lik bulk fill mümkün
4 mm. lik tabakalara kadar SDR uygulaması
Zaman tasarrufu ( %40’a kadar)2
Kendinden seviyelenebilir uygulama
Mükemmel kavite uyumu
% 60 daha az büzülme stresi1
Bulk fill mümkün
Bir üniversal renk
Kolaylık
Compula® Uç  
Hassas uygulama
Şırınga içinde
Daha geniş kaviteler için uygun
Herhangi bir metakrilat bond veya kompozit ile kullanılabilir..
  
SDR endikasyonları
·         Kaide/ liner olarak posterior (sınıf I ve II) restorasyonlar  
                  - SDR, 4mm’ye kadar katmanlar halinde uygulanabilir
                  - %60’a kadar daha az büzülme stresi
·           Süt dişi dolguları kapatıcı olmadan kullanım
                  - Genç hastalara çabuk ve kolay uygulama

·         Post endodontik koronal restorasyon maddesi olarak
                  - Diğer akıcılar ve geleneksel rezin esaslı kompozitlere oranla azaltılmış büzülme stresine sahip olması ve eşsiz kendiliğinden seviyelenme sağlaması sayesinde, SDR başarılı bir koronal restorasyon sağlanmasına yardımcı olur..
                  - SDR’nin kök kanalına %0 sızıntılı sıkı bir koronal kapama oluşturduğu kanıtlanmıştır5      
                  - Post endo kullanımında daha fazla bilgi için buraya tıklayın > (Endo-resto sitesine bağlantı)
                  - Küçük, konservatif sınıf I  (kapayıca olmadan)

·         Çukurcuk & fissür örtücü
·         Kor yapımı
                  - Kuron, inley ve onley preparasyonlarında defekt ve undercut dolgusu
1,2,3 Yayınlanmamış  veri
4
 Van Ende/Van Meerbeek et al., “Bulk-filling of high C-factor cavities: Effect on adhesion to cavity bottom-dentin” University of Leuven, 2013 
Ebert J, University of Erlangen, 2011. Yayınlanmamış veri SDR aşağıdaki paketleme şekillerindedir:
 •  Compula Uçlar (herbiri 0.25g)
 •  Şırınga (1g)

SDR Intro Kit
 •  45 Compula Uç (herbiri 0.25g) Üniversal Renk
 • 1 SDR Saklama Kutusu
 • 1 2.5ml Xeno®V+
 • 1 CliXdish
 • 1 Compules® Uç Uygulama tabancası
60603000
SDR Refil
 •  15 Compula Uç (herbiri 0.25g) Üniversal Renk
60603002
SDR Eco Refil
 • 50 Compula Uç (herbiri 0.25g) Üniversal Renk
60603003
SDR Şırınga Refil
 • 3 Şırınga (herbiri 1g) Üniversal Renk, 20 Uygulama İğnesi
60603005
SDR Şırınga Eco Refil
 • 10 Şırınga (herbiri 1g ) Üniversal Renk, 60 Uyguluma İğnesi
60603011
SDR Uygulama İğnesi 
 •   60 Uygulama İğnesi
60603007


      

 

1. Diğer akıcı ve üniversal kompozitler ile SDR’nin polimerizasyon stres düzeyi karşılaştırması nasıldır?

Posteriorlar için kullanılan kompozitlerin polimerizasyon stresi1

 

2. SDR’nin polimerizasyon büzülme değeri nedir?

%3.5. SDR’nin büzülme oranının diğer akıcı ve üniversal kompozitlerle karşılaştırıldığında ortalama düzeyde olduğu söylenebilir.

 

3. SDR’nin basınç dayanım değeri nedir?

242 MPa.

 

4. SDR’nin eğilmeye karşı direnci ne kadar?      

115 MPa.

 

5. SDR’nin ortalama partikül büyüklüğü kaç mikron?

4.2 mikron.

 

6. SDR’nin ağırlıkça ve hacimce doldurucu oranı nedir?

% 68 ağırlıkça ve %45 hacimce.

 

7. SDR’nin raf ömrü ne kadardır?

2 yıl.

 

8. SDR’nin radyopak değeri nedir?

2.2 mm Al.

 

9. SDR florür salar mı?

Evet, SDR  15 hafta boyunca anlaşılır şekilde florür salabilir.

Biriken total salım 2.971 µg/cm2 ‘dir.

Ortalama florür salımı haftalık 0.198µg/cm2’dir.

 

10. SDR’nin Barcol veya Shore sertlik değeri nedir?

Orta Barcol sertliği = 98.

Yüksek Barcol sertliği = 64.

 

11. SDR’nin polimerizasyon süresi halojen ve LED ışıkları için aynı mıdır?

Evet, sertleşme süresi minimum 550 mW/cm2 çıkış gücü ile 20 saniyedir.

 

12. SDR kaç renktedir?

Bir üniversal renk.

 

13. SDR yığınlanabilir bir akıcı mıdır?

SDR, maddenin kaviteye uyumunu sağlayan kendinden seviyelenebilirlik sağlayabilme özelliğine sahiptir. ‘’yığınlanabilir’’ olarak değerlendirilemez.

 

14. SDR nano-teknoloji içerir mi?

Evet ağırlıkça %2-3 nano doldurucu içerir.

 

15. SDR diğer kompozitlerle uyumlu mudur?

SDR, tüm geleneksel metakrilat esaslı kompozitlerle kimyasal olarak uyumludur.

 

16.  SDR’nin nano doldurucusu CeramX®’in doldurucu içeriği ile karşılaştırılabilir mi?

SDR silika nano doldurucu sahiptir, CeramX ise polisiloksan modifiyeli nano-partiküller içerir.

 

17. SDR’nin kimyası nedir?

Hibrid cam dolduruculu düşük stresli metakrilat rezin.

 

18. SDR tüm bonding maddeleri ile uyumlu mudur?

SDR tüm metakrilat esaslı adhezifler ile kimyasal uyum sağlar.

 

19. Compula® Uç’un çapı nedir?

0.6mm iç çap x 0.9mm dış çap (20 gauge).

 

20. SDR’nin açılımı nedir?

Smart Dentin Replacement.

 

21. Normal bir kompoziti tabakalamak büzülme stresini kompanse eder mi?  

Tabakalama tekniği bir dereceye kadar stresi telafi eder. Fakat ileri tabakalama tekniği uygularken

bile metakrilat esaslı kompozitler SDR materyaline oranla daha yüksek polimerizasyon stresi üretir.

 

 

22. SDR tüm kavite sınıflarında geleneksel kompozitler ile kapatılmalı mıdır?

SDR, kapama maddesi olarak metakrilat esaslı üniversal kompozitlerin kullanıldığı sınıf I ve sınıf II restorasyonlar için endikedir. Süt dişlerinde ve küçük konservatif sınıf I restorasyonlarında kapama olmadan kullanılabilir.

 

23. Hava ile aşındırma yöntemi ile yapılan preparasyonlarında SDR kullanılır mı? Gereken sertliğe ulaşmak için SDR üstüne başka bir kompozit kapatılmalı mıdır? Öyle değilse, SDR’nin uzun dönem aşınma değerleri geleneksel akıcı kompozitlere oranla nasıldır?

SDR hava ile aşındırma yöntemi uygulanan preparasyonlar için endike değildir. Geleneksel akıcı kompozitler gibi SDR, oklüzal stres dayanımlı endikasyonlar için uygun değildir ve oklüzal alanlarda gereken güç ve aşınma sağlamak için üstüne başka bir kompozit uygulaması gerektirir. In-vitro aşınma çalışma sonuçlarında SDR geleneksel akıcılarla benzerlik göstermektedir.

 

 

24. Akıcı kompozitler çok büzülürler ve çok zayıftırlar. Neden SDR kullanmalıyım?

Kompozitlerde büzülme zarar verici bir özellik değildir; çevre diş yapılarına uygulanan stres hasar verir. SDR geleneksel akıcı/üniversal aralığında büzülmeye sahiptir fakat stresi akıcılara oranla %60 daha azdır. En iyi klinisyen ve akademisyenlere göre polimerizasyon stressi hatalı bonding uygulamalarının, mine çatlaklarının, post-operatif hassasiyetin, sekonder çürüklerin ve marjinal renklenmenin3 en büyük sebebidir. SDR’nin düşük stresi sayesinde, geleneksel akıcıların yüksek stres değerleri nedeniyle yapamadıkları şekilde 4mm’ye kadar katmanlar kaviteye bulk olarak yerleştirilebilir ve %40’a varan zaman tasarrufu sağlanır.

 

25. Amalgam, posteriorda preparasyona uyum sağlıyor ve büzülmüyor. Neden amalgam kullanmıyorum?

SDR hem diş hekimine hem de hastaya zaman tasarruf avantajı ve estetik yönden memnun edici diş renginde restorasyonlar kazandırır.

 

 

26. Neden EsthetX® akıcı kompozit veya Sectrum®TPH®3 akıcı kompozit karşısında SDR’yi kullanmalıyım?

SDR 4 mm.lik bulk katmanlar halinde kaviteye yerleştirilebilir, eşsiz kendinden seviyelenebilme sağlar  ve kaviteye adapte olur.  EsthetX flow ve Spectrum TPH3 flow kompozitler,  2 mm. sertleşme derinliği ile sınırlıdır, bu nedenle bulk halinde uygulanamazlar ve posterior restorasyonlarda SDR gibi zaman tasarrufu sağlayamazlar. Aynı zamanda SDR gibi düşük büzülme stresi de sunamazlar

 

27. SDR’nin radyopaklık ve büzülme değeri diğer akıcı ve üniversal hibrid kompozitlere oranla

nasıldır?

SDR ‘nın akıcı ve üniversal kompozitlere oranla kendi eşsiz dengeli özellikleri vardır. Radyopaklık değeri 2.2 mm Al’dır ve bu da birçok restoratiften ve doğal mineden (2.0 mm Al)  ve dentinden (1.0mm Al) daha fazladır. Fiziksel özellikleri diğer akıcı kompozitlere benzerdir fakat %60 daha düşük strese1 sahiptir.

 

28. Sınıf I restorasyonlarda sadece kavite tabanına  SDR uygulayıp preparasyonun kalanına üniversal kompozit  yerleştirmek ile bulk halinde yerleştirip üstünü üniversal kompozit ile kapatmak arasında ne fark vardır?

Her iki yöntemde de ömür uzunlukları aynı, kabul edilebilir bir restorasyon elde edilir,  fakat zaman tasarrufu ve gelişmiş kavite uyumu, dolgu madddesini  bulk katmanlarda kullandığınız zaman sağlanacaktır.

 

29. SDR ve QuiXfil®  arasındaki fark nedir?

SDR akıcı benzeri kıvamı ile posterior kompozit olarak pozisyonlandırılır. Bu kıvam kendinden seviyelenebilme özelliği ile diş yüzeyine mükemmel adapte olur. SDR’nin universal bir kompozitle kapatılması gerekmektedir. Bu nedenle, posteriorlara gelişmiş ve  yerleştirilmesi daha çabuk ve kolay uygulama yapmak isteyen universal kompozitlerin konservatif kullanıcıları için idealdir. QuiXfil daha koyu kıvamlıdır (kendinden seviyelenme olmaz) ve geleneksel bir kompozitle kapatılmasına gerek yoktur.

 

30. SDR’nin akıcı bir kıvamı var. Matriks bandından akar mı?

Matriks bandınını doğru yerleştirildiğini varsayarsak, krem kıvamındaki kompozitlerden daha fazla akmaz.

 

31.  SDR’ nin üstü posterior dişlerde her zaman konvansiyonel bir kompozitle kapatılmalı mıdır?

Evet, küçük, konservatif sınıf I restorasyonlar ve süt dişleri dışında kapatılmalıdır.

 

32. SDR akıcı bir kıvama sahip, posteriorda kontakt noktasını nasıl oluşturulabilirim?

Normal kompozitlerle oluşturulan kontakt  noktaları ile aynı şekilde yapılabilir. Yani, matriks bantı bitişik diş ile yakın temasta yerleştirilmelidir. Birçok kompozit, matriksin yerini değiştirmeyecek ve dolayısıyla temas noktası oluşumuna yardımcı olmayacaktır.

 

 

33. SDR’deki Polimerizasyon Modülatörünün temel mekanizması nedir?

SDR Teknolojisi ile Polimerizasyon Modülatörü polimerize edilebilir rezin omurgasına kimyasal olarak yerleştirilmiştir. Bugüne kadar toplanan bilimsel kanıtlar, Polimerizasyon Modülatörünün polimerizasyon oranında bir azalma veya dönüşüme yol açmadan stresi azaltarak daha yavaş modül gelişimini (=kontrollü polimerizasyon) sağlamak için sinerjik olarak kamforkinon ışık-başlatıcı ile etkileşime girdiğini göstermektedr. Esasen tüm radikal ışıklı-polimerizasyon süreci; çok fazla çapraz-bağ olmadan daha fazla doğrusal/dallanan zincirleme yayılma olanağı veren ve bu sayede daha yavaş modül gelişimi sağlayan SDR rezinin içinde özel olarak entegre Polimerizasyon Modülatörü aracılığı ile gerçekleşir. Bu modülasyon etkisi, çapraz-bağ yoğunluğunda ani artış olmadan gelişmiş polimerizasyona olanak sağlar. Bu nedenle, gelişmiş ’’ışıkla sertleşme aşaması’’ değişim derecesini en yükseğe çıkarmakla kalamaz, aynı zamanda sertleşmiş aşamada oluşan polimerizasyon stresini de en aza indirir. (Kaynak: Teknik Kılavuz ve Bilgilendirme Dosyası)

 

 34. Sıradan rezin büzüldükçe Polimerizasyon Modülatör kimyasal yapısını açar mı?

Hayır, modül yapımını ve çapraz bağ oluşumunu kontrol edecektir.

 

35. Aproksimal kontakt noktalarında SDR aşınması nasıldır?

DENTSPLY, aproksimal kontakt noktalarında SDR aşınmasını ölçmek için 2 hacim aşınma testi uygulamıştır. Sonuçlar, aşınmanın EsthetX HD, Heliomolar4 ve Gradia Direct5 ile karşılaştırılabilir olduğunu göstermektedir.

2- hacimli aşınma testleri genellikle iki katı yapı arasındaki temastan oluşan hacimsel aşınmayı ölçer. Sınıf II kompozit restorasyonlardaki aproksimal yüzey aşınmasına benzediğinden klinik önem/uygunlukta olduğu söylenebilir.


36. Posterior restorasyonlarda SDR kullanarak koyu renkli dentin nasıl maskelenebilir?
Böyle bir durumda, DENTSPLY; 2 mm. lik katmanlarla kapama maddesi olarak “body/opaque”rengin kullanılmasını önermektedir.
 
 37. SDR sadece geniş kaviteler için mi uygundur?
Hayır, Compula Uç, kompozit tabakalama yöntemi ile ulaşılması zor olan küçük kavitelerde SDR’in kaviteye yerleştirilmesini sağlar.
 
38. SDR koronal kapama için önerilir mi?
Evet, koronal kapama geniş sınıf I veya II restorasyonlardan farksızdır ve çok fazla madde gerektirir.
Geleneksel tabakalama tekniği daha çok zaman gerektirir ve büzülme ve stres hacimle orantılı olduğundan daha fazla büzülme stresine yol açma potansiyeli vardır. SDR bu nedenle böyle durumlarda çok yardımcı olur.
 
39. ‘Sandviç tekniği’ nde Cam Iyonomer (GI) üstü uygulamaya göre SDR’nin avantajı nedir?
Genel olarak, GI ile sandviç tekniği birçok kişi tarafından modası geçmiş bir teknik olarak görülür. Kompozitler daha fazla dayanıklılık, uzun ömür ve daha iyi dentin adhezyonu sağlar. SDR’ in, GI’ya göre kullanımı daha kolay ve hızlıdır. Diş hekiminin kapama kompoziti üste yerleştirilmeden GI sertleşene kadar beklemesi gerekir ve GI’nın kompozit yerleştirilmeden önce etch edilmesi gerekir. GI, SDR gibi akışabilme ve kendinden seviyelenebilme özelliği yoktur ve bu nedenle diş hekimi tarafından daha çok manüel adaptasyon uygulamasını gerektirir. GI ile boşluk ve baloncuk oluşma ihtimali  de vardır.
 
40. Her Compul SDR içeriği ne kadar?
0.25g veya 0.13ml.
 
41. SDR’nin VITA®6 rengi nedir?
SDR üniversal renkte temin edilir. VITA renk skalası ile ilişkilendirmek gerekiyorsa, tipik B1 kompozitten daha açık ve daha translüsent özellikte olacaktır.
 
 
42. SDR’nin fazlalıkları nasıl uzaklaştırılabilir?
Madde uygulandıktan sonra, uygulama alanından çekerken Compula Uç’u kavite duvarına sürün.
Oklüzal marjinde aşırı dolgu veya fazlalık durumunda, artıkları uzaklaştırmak için kalan adhezif ile hafif nemlendirilmiş bir aplikatör ucu kullanın.
 
43. Orta boyutlu bir kavitede SDR’nin kendinden yüzey düzgünlüğü kazanması ne kadar sürer?
Ağız ısısında 10 dakikadan kısa süredir (±32 – 36°C).
 
44. SDR düşük büzülmeli bir materyal midir?
SDR ortalama hacim büzülmesine sahiptir- düşük büzülmeli bir madde değildir. SDR’nin eşsiz özelliği
SDR’nin polimerizasyon sonrası gösterdiği düşük polimerizasyon stresidir. Kompozit restorasyonlarda zarar verici özellik hacim büzülmesi değildir – bu adhezif tarafından telafi edilir-  asıl zarar veren büzülme stresidir. SDR, ışıkla sertleştiğinde kontrollü ağ oluşumu sağlayan eşsiz ve patentli kimyasal yapı (Polimerizasyon Modülatörü) içerir. Posterior restorasyonlar için kullanılan diğer maddelerle karşılaştırıldığında bu gevşek ağ oluşumu daha düşük büzülme stresi sağlar. Bu özellik SDR’nin bulk halinde uygulanabilmesinin nedenidir..
 
 
45. Geleneksel kompozitle yapılan kapama için minimum kalınlık gereksinimi var mıdır?
DENTSPLY, SDR ile yapılan tüm restorasyona 2 mm.lik  kapama maddesi uygulanmasını önermektedir. Bunun daha yüksek kalınlığa sahip olduğu bölgeler olabilir. Örneğin, renklenmiş dentinin maskelenmesi gerektiğinde, görünen koyu rengin SDR aracılığı ile kapatılabilmesi için katmanın yeterince kalın olması gerekir.
 
 
46. Yüksek enerjili ışık (örn. plazma ışık) kullanıldığında SDR’nin polimerizasyon süresi kısalır mı?
DENTSPLY, daha hızlı polimerizasyon süresinin daha yüksek büzülme stresine neden olduğuna inanmaktadır. Yüksek enerji çıkışlı sertleşme ışıkları ile SDR üzerine yapılan testler tamamlanmamıştır. Bazı vakalarda, yüksek enerji çıkışlı sertleşme ışıkları yüksek sertleşme etkisi sağlamamıştır - sertleşme süresi kısalmamış ve ısı nedeniyle oluşan pulpa hasarı riskini arttıran ısı ortaya çıkarmıştır. DENTSPLY, SDR için 1600mW/cm2 ‘den fazla ışık gücüne sahip sertleşme ışığı kullanılmasını önermiyor. Diş hekimleri, ışıklı cihazlarının sertleştirme etkisini test etmek isterlerse, DENTSPLY tarafından sağlanabilen iCure cihazını kullanabilirler.
 
47. SDR’nin pH’ı nedir?
6, 7’dir. (nötrale  yakın).
 
48. SDR’nin yoğunluğu nedir?
25°C’de , sertleşmiş SDR’nin yoğunluğu 2.00g/cm3 ‘dır ve sertleşmemiş SDR’nin yoğunluğu
1.93g/cm3 ‘dır.
 
49. Diş hekimi kompozit tabaka için  yer bırakmayıp çok fazla SDR uygulayıp ışıkla sertleştirirse, SDR’yi aşındırarak indirgemek mümkün müdür? Bonding uygulaması
gerekir mi?
DENTSPLY, CEBL tekniğini önermektedir:
      C: Aşındırarak indirgeyin
      E:  Yüzeyi temizlemek ve mineyi etch etmek için DeTrey® Conditioner 36 kullanın
      B:  Prime&Bond One Etch&Rinse uygulayın
      L:  Kapama kompoziti ile gerektiği kadar tabakalayın
DENTSPLY, self-etch tekniği test edilmediğinden bonding aşaması için sadece etch & rinse tekniğini önerebilir.
 
50. SDR partikül büyüklüğü açısından nasıl sınıflandırılır, hibrid midir veya mikro-hibrid midir?
Dental kompozitlerin sınıflandırılması bağlamında SDR hibrid sınıfına ait olmalıdır.
 (Jack Ferracane, Materials in Dentistry, 2nd, Lippincott Williams & Wilkins, 2001, Sayfa 92 ).
 
51. SDR epoksi rezin içerir mi?
Hayır.
 
52. SDR, CoreX™-flow ile uyumlu mudur?
Evet uyumludur ve CoreX- flow metakrilat esaslı olduğundan ayrıca etch veya bonding işlemi gerekmez.
 
53. SDR’yi Dyract® veya Dyract XP ile kapatmak mümkün müdür ?
Evet, SDR tüm metakrilat esaslı kompozitler ile kapatılabilir (kompomer, kompozit ve ormoser).
 
54. SDR’nin genleşme katsayısı nedir ve diğer rakip ürünlerle nasıl karşılaştırılabilir?
DENTSPLY, SDR için ısıl genleşme katsayı verisine sahip değildir. Isıl genleşme katsayısı,  içindeki dodurucular ile belirlenir. Doldurucular ne kadar fazla olursa, ısısal genleşme katsayısı o kadar az olur. DENTSPLY, SDR’nin termal genleşme katsayısının regüler üniversal kompozitler ve akıcı kompozitler arasında, 30-50 x 10-6/C aralığında olduğunu düşünmektedir. Bu değer diş yapısından (10-20 x 10-6/C) daha fazladır.
 
1 Yayınlanmamış veri 
Filtek Supreme XT Flow, Tetric Evo Flow, x-tra Base, Herculite XRV, Filtek Supreme XT, Grandio, TEC Bulk Fill, Venus Bulk Fill, Filtek Silorane, Tetric Evo Ceram and Venus Diamond, DENTSPLY International, Inc.  tescilli markası değildir.. 
3 Dr. Joe Blaes, Dental Economics: June 2008; JOHN R. CONDON, B.S. and JACK L. FERRACANE, PH.D.J Am Dent Assoc, Vol 131, No 4, 497-503; JL Ferracane, Operative Dentistry, 2008, 33-3, 247-257; Gordon J. Christensen, DDS, MSD, PhD J Am Dent Assoc, Vol 138, No 11, 1487-1489 
4 Heliomolar,  Ivoclar Vivadent Limited  tescilli markasıdır.
5 Gradia Direct,  GC Corporation  tescilli markasıdır.
6 VITA, Vita Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & Co tescilli markasdır.
  

Related Products Tab