banner-2.jpg

PALODENT V3

PALODENT V3

 Klinisyenlerin % 70’i, Sınıf II restorasyonların en zorlayıcı tarafının kontaktların yapımı olduğunu düşünüyorlar. Palodent® V3, klinisyenlere başarılı Sınıf II restorasyonların yapımında güçlü temel oluşturulması için kullanacakları araçları sağlamak üzere tasarlandı. Sistemin her bileşeni doğru kontakt yapımı ve tutarlı sonuçlar için, kullanım kolaylığı ve performans bağlamında iyileştirilmiştir

ÖnizlemeEkBoyut
PalodentV3_Brosur.pdf425.18 KB

 Palodent V3 bölümlü matriks sistemi, 6 adet özel üretilmiş bileşenden oluşmaktadır: halkalar, matrisler, kamalar, WedgeGuards® (kama koruyucuları), penset ve pin preseli. Bu bileşenlerin hepsi ayrı ayrı ve bir sistem olarak kullanım için en iyi performansı sağlamak için tasarlanmış ve rafine edilmştir. Sonuç olarak Palodent V3, günümüz dental piyasasında uygulaması en kolay ve hassas matriks sistemleri arasında yer almaktadır.

Palodent V3’ün sundukları:

 

Doğru kontaktlar:

Kötü kontakt oluşturulması kırıklara, gıda birikimine, dişeti iltihabına ve tekrarlayan çürüklere yol açabilir. Palodent V3’ün nikel-titanyum halkaları, molarlar ve premolarlara sürekli separasyon gücü uygular ve öngörülebilir ve doğru kontaktlar için anatomik şekillendirilmiş Palodent V3 matriksini daima hazırlanan kaviteye doğru sabitler.

 

Sıkı kapama:

Resin esaslı kompozitler kullanıldığında, başarılı sonuçlar izolasyon için büyük önem taşır. Palodent V3 halkaları, matris ve kamalarla birlikte restorasyonun çevresinde sıkı bir kapama sağlar ve klinisyenlerin uygulamaya güvenle devam etmesini sağlar.

 Artırılmış verimlilik:

Palodent V3 sistem bileşenleri, restorasyonu kapamak ve şekillendirmek için birlikte devreye girerler, çapakları ve bitirme süresini minimize etmelerinin yanı sıra, restorasyonun kötü bir kontakt yüzünden yeniden yapılma  riskini de azaltırlar. Sistem bir defada bir çok restorasyon için yapılandırılabilir ve WedgeGuards® (kama koruyucu) bitişik dişi koruyarak verimiliği arttırdığından klinisyenin kaviteyi endişe etmeden hazırlamasına olanak sağlar.

 

Stressiz Sınıf II restorasyonlar:

Sınıf II restorasyon yapımının kolaylaştırılması ve iyileştirilmesi için Palodent V3 ’ü, SDR® (Smart Dentin Replacement) ile birlikte kullanın.  SDR % 60’a  kadar daha az polimerizasyon stresine2 sahiptir, bunun anlamı da 4mm. bulk dolgu yapılabileceğidir.  SDR’ın akışabilen kıvamı, bir el alet gereksinimi olmadan kendiliğinden seviyelenme ve kaviteye tam uyum ile sonuçlanır. Palodent V3 ve SDR hızlı, ideal ve stressiz Sınıf II restorasyonlar oluşturmak için mükemmel partnerlerdir.

 

 

Palodent V3 Sistem Özellikleri:
Palodent Plus Overview image1.preview.jpg

1. Cam-fiber ile güçlendirilmiş plastik matriks halka uçları, kamaları tamamlayarak ve çapak oluşumunu azaltır ve diş üzerine uyumu sağlar.

2. Halka tasarımı, yerleştirme sırasında forsepse mükemmel stabilite sağlar.
 
3. Matriks, bir tüberkül eksikliğinde  bile geniş kavitelerde çökmez.

4. Süper-ince şeritli matriks, doğru anatomi için belirgin marjinal çıkıntıya ve daha iyi bir yatay eğime sahiptir. 

5. V-şekli ile matriks halka uçlarını yerleştirme öncesinde ve sonrasında iki taraftan da kama uygulanabilmesi sağlanır. 

6. Yay sağlamlığı ve hafızada tutma özelliklerine sahip Nikel-titanyum’dan oluşan halka
 
 

Palodent V3 Sistem Bileşenleri

Palodent V3 matriks sistemindeki her bileşen, kolay kullanım ve iyi performans için tasarlanmıştır. Bu bağlamda doğru bir sistem ile hastalarınıza ve size tutarlı sonuçlar sağlanır.
 
Kamalar (3 boyda)
·          Kolay yerleştirme ve kapama için girişte sıkışır ve çıkışta açılır.                  
·          Alt kısımdaki boşluk, ikinci kamanın aksi yönden yerleştirilmesini sağlar.

Forseps

·         Kitleme fonksiyonu ve açılı tutma sapları halkayı mesiyalde ve distalde  güvenle tutar.
·         Halkaları ayarlamak için sap kısmına yapısal bir  oluk tasarlanmıştır. 
Pin preseli
·         Uçtaki pin, matriksteki, kamadaki ve WedgeGuards®  ‘daki (kama koruyucu) boşluğu tam kontrol için sıkıca kavrar.
·         Doğal kapalı pozisyon matriks bandını, kamayı veya WedgeGuards®  ‘ı (kama koruyucu) düşme ihtimaline karşı sıkıca kavrar.  


Üniversal Halka
·         Yay sağlamlığı, hafızada tutma ve istikrarlı ayırma gücü özelliklerine sahip Nikel-titanyum’dan oluşan halka
·         Çok yönlülük için üstüste konulabilir.

           Cam fiber ile güçlendirilmiş plastik halka uçları kamayı tutmak için V-şeklindedir.

Dar Halka
·         Üniversal halka ile aynı yenilikçi özelliklere ve yararlara sahiptir.
·         Küçük dişlerin en iyi şekilde separasyonu için halka uçları birbirine yaklaştırılarak ayarlanır.

           Premolar dişlerde bile 4kg’a kadar separasyon gücü.

Matrisler (5 boy)


·         İdeal anatomi için belirgin marjinal çıkıntı
·         Matris dişin etrafını çevrelediğinden yatay düzlemde önemli ölçüde daha fazla eğim

          Ginigival aksiyal köşede boşlukları belirgin olarak önlemek  için dişetieteği kısmın en uygun biçimde şekillendirilmiştir.

EZ Coat matrisleri (5 boy)
·         Palodent V3 EZ Coat matrisleri, Palodent V3’ ün tüm yenilikçi özelliklerini ve yararlarını barındırmasının yanı sıra, mikro ince ve yapışmadan yapılabilen bitirme işlemi ile  matriksin çıkarılması kolaylaştırılmıştır.
·         Restorasyonun anatomik doğruluğunu artırmayı sağlayan büyük matriks eğimi

Refill olarak beş farklı renk – kodunda.


Kama Koruyucuları (3 boyda)

·         Kavitede daha hızlı ve kolay kesim sağlar ve bitişik dişin interproksimal hasar riskini azaltır.

Preparasyondan sonra kama koruyucu çıkartılır, kama yerinde bırakılır.

 

Ürün Kodu Ürün Adı Ürün İçeriği
62500005 PALODENT V3 STARTER KIT (EU) 20 Matris – 15X 5.5mm, 5X4.5mm, 15 Kama - 5 adet her birinden: küçük, orta, büyük. 5 Kama Koruyucu-orta,  2 Universal halka, 1 Penset, 1 Pinli presel
659700V PALODENT V3 INTRO KIT  100 Matris – 25 adet her birinden: 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 75 Kama - 25 adet her birinden: küçük, orta, büyük 30 Kama Koruyucu - 10 adet her birinden: küçük, orta, büyük 1 Universal halka, 1 Dar halka , 1 Penset, 1 Pinli presel
659610V PALODENT V3 EZ COAT MATRICES 3.5MM 50  
659620V PALODENT V3 EZ COAT MATRICES 4.5MM 50  
659630V PALODENT V3 EZ COAT MATRICES 5.5MM 50  
659640V PALODENT V3 EZ COAT MATRICES 5.5MM 90  
659650V PALODENT V3 EZ COAT MATRICES 6.5MM 50  
659660V PALODENT V3 EZ COAT MATRICES 7.5MM 50  
659710V PALODENT V3 BANDS 3.5 MM /50  
659720V PALODENT V3 BANDS 4.5 MM /50  
659730V PALODENT V3 BANDS 5.5 MM /50  
659740V PALODENT V3 BANDS 5.5MM /100  
659750V PALODENT V3 BANDS 6.5 MM /50  
659760V PALODENT V3 UNIV 2 RING REF  
659770V PALODENT V3 NARRW 2 RING RF  
659780V PALODENT V3 SMALL WEDGE REF  
659790V PALODENT V3 MED WEDGE REF  
659800V PALODENT V3 LRG WEDGE REF  
659810V PALODENT V3 FORCEP  
659820V PALODENT V3 PIN TWEEZERS  
659830V PALODENT V3 SM WDGEGUARD RF  
659840V PALODENT V3 MD WDGEGUARD RF  
659850V PALODENT V3 LG WDGEGUARD RF  
659860V PALODENT V3 BANDS 7.5 MM /50  
659900V PALODENT V3 1 RING REFILL  

 S. Palodent V3 halkalar geniş kavite preparasyonlarında kullanılabilir mi?

C. Evet. Halka uçları bitişik dişleri tutup halkanın diş üzerinde stabil kalmasını ve geniş kavite preparasyonları içine çökmesini engellemek için tasarlanmıştır.

 

S. Palodent V3 halkalar bir tüberkül olmadığında kullanılabilir mi?

C. Evet. Halka uçları her iki dişi de kontakt yanlarında ve aşağı düşük diş eti kenarına yakın tutması için tasarlanmıştır. Dişin anatomisine bağlı olarak, halka yerleştirilmeden önce tüberkül kısmın yapımı bazen en doğru yöntemdir..

 

S.  Palodent V3 süt dişlerinde kullanılabilir mi?

C. Evet . Dar halka süt dişlerde ve premolarda kullanılması için tasarlanmıştır.
 

S. Palodent V3 halkalar sterilize edilip tekrar kullanılabilir mi?

C. Evet. 1000 otoklav döngüyle başarılı olarak test edilmişlerdir. Diğer yöntemler halkaların lekelenmelerine veya zarar verebilme ihtimaline sahip olduğundan halkalar buharla otoklavlanmalıdır.
 

S. Palodent V3 halkadan bonding maddesini nasıl çıkarabilirim?

C. Buharla otoklavlamadan önce bonding maddesini yumuşatmak için halkayı birkaç dakika süre ile alkole batırın. Daha sonra bonding maddesini kazıyarak silip çıkarabilirsiniz. Kullanımdan önce ince bir vazelin tabakası halkaya yapışmasını önleyecektir.
 

S. Palodent V3 halkaları MOD kavitelerde kullanılabilir mi?

C. Evet. Halkaları üst üste koyabilir veya bir mesiyal yönde bir de distal yönde kullanabilirsiniz. Halka yukarı kalkarak, dişin marjinal çıkıntısından uzaklaşacak şekilde, komşu dişin altında bir başka halka yerleştirilmesi için alan sağlar. Birçok vakada, halkaları zıt yönlerde yerleştirmek en iyisidir. Önerilen yöntem şudur:

 

1. Kama Koruyucuyu mesiyal ve distalde yerleştirin ve preparasyonu tamamlayın.

 

2. Koruyucuyu kaldırın ve mesiyal ve distal matriks bantlarını yerlerine yerleştirin. Üreticinin talimatlarına göre bonding maddesini uygulayın.

 

3. Halkayı mesiyale yerleştirin ve mesiyal kontakt noktasını yapıp polimerize edin.

 

4. Halkayı distal götürün ve distal kontakt noktasını  yapıp polimerize edin.

 

5. Oklüzal yüzeyi tamamlayın

 

S. Arka arkaya MO veya DO restore etmenin en iyi yolu nedir?

C. Birini tamamladıktan sonra diğerini yapın. Dar halka iki matrisin kalınlığının üstesinden gelmek için daha çok separasyona gerek duyulduğu alanlarda önerilmektedir.

 

 

S. Halkaların fazla maliyeti nasıl yorumlanabilir?

C. Bu halkalar daha az hata riskine sahiptir ve zaman tasarrufu sağlar. Nikel Titanyum ve cam fiber destekli plastikten üretilmişlerdir ve bu da ömürlerini uzatır. Matris fiyat açısından diğer bölümlü matrislerle karşılaştırılabilir. Halkalar zayıf kontaktlar yüzünden restorasyonların tekrar yapılma gereksinimini en aza indirecektir ve büyük bir maliyet/ zaman tasaruufu sağlayacaktır.

 

S. Halka uçları ayrılmaya başlarsa halkayı nasıl tutabilirim?

C. Pensetteki oluklara yerleştirin. Halka uçları temas edip halka orijinal şekline dönene kadar ceviz kıracağı gibi sıkın. 
 

S. Kamayı Plus halka ile yerine yerleştirebilir miyim?

C. Evet. Halkanın V-şeklindeki uçları halkayı uzaklaştırmadan kamayı yerleştirmenize olanak sağlar.

 

Related Products Tab