banner-2.jpg
IRM

 IRM® Bir yıla kadar kalıcı ara dönem  restorasyonlar için güçlendirilmiş çinko oksit öjenol bileşimidir. 

1. Geçici restorasyonlar için

2. Kaide maddesi 

 Klinik kullanım

Ara dönem restoratif materyaldir. Klinik bir çalışmada ürün, diğer ZOE (Çinko Oksit-Ojenol) bileşimlerle ve EBA (Ojenöl ve o-etoksibenzoik asit) bileşimlerle karşılaştırılmıştır.

Sonuç: Hem sınıf I hem de sınıf  II restorasyonlar için daha iyi olduğuna hükmedilmiştir ( bir ve iki yıl gözlem sonucu.) Pekçok uygulama alanı içinde: süt dişlerinin restorasyonu (daimi dişlerin çıkmasına iki yıl veya daha az süre varsa); restoratif acil durumlar; çürük yönetim programı, dişhekimliği fakülte klinikleri ve halk sağlığı dental programları.

 

 

Uygulama şekilleri IRM®  toz ve likit bir dakikadan az sürede karıştırılmadılır. Ortaya çıkan pasta kıvamı daha sonar kaviteye yerleştirilir. Endikeyse, geleneksel matriks aplikasyon yöntemleri uygundur.

 


Yüklemeler

Kullanım Talimatı: İndir

 

 60661500     IRM® Toz, Standart paket

Toz, 40g

Likit, 15ml

 

IRM® Refills

60661520     Toz, 40g 

60661510     Likit, 15ml 

 

610200     IRM® Kapsül, Standart paket

 

50 Kapsül - 0.352g herbiri