banner-3.jpg

8 yıllık veriler, ceram.x® one restorasyonlarının dayanıklılığını ve güvenilirliğini kanıtlamaktadır

  
8 yıllık veriler, ceram.x® one  restorasyonlarının dayanıklılığını ve güvenilirliğini kanıtlamaktadır 

İsveç ve İtalya’da yürütülen iki klinik çalışmada  nano seramik restoratif dolgu maddesi ceram.x® one, son derece yüksek performans göstermiştir. Her iki prospektif çalışmada ceram.x one, sınıf II ve sınıf V restorasyonlarında ayrı ayrı 8 yıllık bir süreçte değerlendirilmiştir. Bu çalışmalarda retansiyon değerleri, marjinal bütünlük, anatomik form, renk dayanıklılığı, yüzey özelliği ve sekonder çürükler incelenmiştir. 

İlk klinik çalışma1, İsveç’te van Dijken ve Pallesen tarafından yürütüldü ve sınıf II restorasyonlarında,  self-etch adezivle yapıştırılan ceram.x® one UNIVERSAL’ın dayanıklılığı ile etch&rinse adezivle yapıştırılan restorasyonların dayanıklılığı karşılaştırıldı. 78 hastada toplam 165 dolgu, düzenli aralıklarla incelendi. Prospektif zaman aralığında iki grup arasında başarısızlık oranı bakımından önemli farklılıklar görülmedi. Sekiz yıldan sonra self-etch grubunun başarısızlık oranı yüzde 1.63,  etch&rinse grubunun ise yüzde 1.69’du. Ceram.x one, hangi adeziv teknik olursa olsun, oklüzal yük altındaki sınıf II restorasyonlar için güvenilir ve etkili olduğunu kanıtlamıştır.

 

İtalya’da Dondi ve Lorenzi tarafından yapılan başka uzun süreli bir çalışma2, mekanik retansiyon uygulanmadan çürüksüz servikal defektler için restoratif  tekniğin güvenirliğini test etti. 50 hastaya 100 adet ceram.x one DENTIN & ENAMEL servikal restorasyon uygulandı; kontrol amaçlı 50 adet Esthet.X® dolgu yapıldı. Çalışma sürecinde prime&bond® one ETCH & RINSE adeziv kullanıldı. Sekiz yıldan sonra toplam kayıp oranı yalnızca yüzde 9.1’di ve bu da yıllık başarısızlık oranı olarak yüzde 1.1’e denk gelmektedir. Bu prospektif uzun süreli çalışma, Ceram.x one DENTIN & ENAMEL’in (prime&bond one ETCH & RINSE ile birlikte) servikal lezyonlarda bile harika performans gösterdiğini kanıtlamaktadır.

 

 

ceram.x one ve yenilikçi SDR® bulk fill kompozit  birlikte kullanıldığında da yüksek verim elde edilir:  van Dijken ve Pallesen tarafından yürütülen iki prospektif klinik çalışma3,4 , ceram.x one’ın, bir SDR restorasyonun en üstüne mine uygulamak için ideal olduğunu göstermiştir. Üç yıllık gözlemsel bir süreçten sonra her iki klinik çalışmada da kombine ceram.x one/SDR restorasyonları, sırasıyla  yüzde 1.2 ve sıfır gibi çok düşük başarısızlık oranı göstermiştir.

 

Kanıtlanmış güvenilirlik ve dayanıklılığına ek olarak, ceram.x one nano seramik restoratifin uygulanması çok kolaydır ve çalışma süresi 180 saniye (MİNE renkleri)    ve 120 saniyeye (DENTIN ve UNIVERSAL renkler)  kadardır. Her iki ürün çeşidi de VITA®5 serisinin tamamını yalnızca yedi renk kullanarak oluşturur: ceram.x one UNIVERSAL , anterior ve posterior dolguları kolayca ve çabucak yerleştirmeye yardımcı olan aynı orta translüsensi derecesine sahip yedi renktedir. Ceram.x one DENTIN & ENAMEL, doğal modelaj veya tabakalama konseptine  göre estetik bağlamda sofistike restorasyonlar oluşturmak için dört dentin ve üç mine renginden oluşur. Bu basitleştirilmiş renklendirme sistemi, uzun yıllar dayanıklı, mükemmel estetik sağlamasının yanı sıra, hızlı ve güvenilir renk seçimi de sağlar.

 

Fotolar: ceram.x one UNIVERSAL uygulanarak 26 nolu dişe yapılan Sınıf II restorasyon. Prof. Dr. Manhart’ın katkılarıyla, Münih Üniversitesi, Almanya

 

 

 

Referanslar

1 van Dijken JW, Pallesen U. Tek aşamalı self-etch veya iki aşamalı etch ve rinse adezivle yapıştırılan sınıf II nanohibrit rezin kompozit restorasyonların sekiz yıllık randomize klinik araştırması.  Clinical Oral Investigations 31 Ekim 2014

2 Dondi dall’Orologio G, Lorenzi R. Ceram X ile yapılan sınıf V restorasyonlarla ilgili  8 yıllık klinik takip çalışması. Yayına sunuldu.

3 van Dijken JW, Pallesen U. “Bulk fill” posterior rezin restorasyonların gerilim azaltıcı rezin teknolojisine dayanarak yapılan randomize kontrollü üç yıllık incelemesi. Dental Materials 2014; 30: e245-e251.

4 van Dijken JW, Pallesen U. Bulk fill posterior rezin kompozit restorasyonların   

3 yıllık randomize takibi. IADR özet, 2014, Dubrovnik.   

5 VITA, Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co’ nun tescilli bir markasıdır.