banner-3.jpg

Klinik vaka: Kökten kurona adeziv rekonstrüksiyonlar Dr.Enrico Cassai

 
Klinik vaka: Kökten kurona adeziv rekonstrüksiyonlar      sdr1.jpg
 
Dr Enrico Cassai  


Dr Cassai, İtalya Endodonti Derneği (SIE) ve İtalya Dental Mikroskopi Derneği’nin  (AIOM) aktif bir üyesi olmasının yanında Amerika Endodontistler Birliği (AAE) ve Avrupa Endodonti Derneği’nin (ESE) ortak üyesidir. Dr. Cassai halen özel bir dental kliniğe sahip olup endodonti, mikroskopik cerrahi ve adeziv-estetik restoratif diş hekimliğinde uzmanlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, Loma Linda Üniversitesi (California, 2004) Endodonti Bölümü’nde Profesör ve Ferrara Üniversitesi (2004-2010) Endodonti Biriminde Yardımcı Profesördür.
Dr Cassai, uluslararası profesyonel dergilerde birçok yayının yazarı olmasının yanı sıra, İtalya’da ve yurt dışında konferans ve eğitim kurslarında konuşmacı olarak yer almaktadır.

Aşağıdaki klinik vakada,  maksilla ve mandibulanın posterior bölgesinde farklı lezyon tiplerini ele alan karmaşık bir tedavi resmedilmektedir.  Yetersiz hale gelmiş birkaç  restorasyonun adezivinin değiştirilmesinin yanı sıra, sekonder ve oklüzal çürükler ve bir posterior antagonist dişin pulpitisi de tedavi edilmek zorundaydı. Adeziv restoratif tedaviler, “Palodent ® V3 Sectional Matriks Sistemi”  uygulanarak, SDR® (Smart Dentin Replasman) ve ceram.x® one DENTIN & ENAMEL kompozit ile gerçekleştirilmiştir.  Post-endodontik tedavide, AutoMatrix®  çevresel matriks bantları (DENTSPLY) ile prime&bond® one ETCH & RINSE,  Self- Cure Activator ve CoreX™ Flow kullanılmıştır. 

Başlangıçtaki klinik durum

 Hastanın üst sağ birinci moları ( 16 nolu diş) pulpitis şüphesi ile incelendi. Dişin klinik muayene ve radyografik kontrolünde, mevcut amalgam restorasyonun altında yaygın sekonder çürükler ve mesiobukkal kökte endodontik bir lezyon ortaya çıktı.  15 nolu dişde yetersiz  endodontik tedavi ve radyolojik olarak belirgin bir lezyona sahip, uygun olmayan bir kompozit rezin dolgu bulunmaktaydı. 17 nolu dişde oklüzal çürükler mevcut  olup 18 nolu diş gömük durumdaydı (disodontiasis). Mandibuladaki antogonist dişlerde de,  46 ve 47 nolu dişlerin yenilenmesini gerektiren yetersiz dolgular vardı (şekil 1-3). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Endodontik ve restoratif tedavi –  16 ve 15 nolu dişler
 Tedavi,  yumuşamış dentin tabanı ve  zarar görmüş zayıflamış dentin duvarlarını açığa çıkaran 16 nolu dişin yetersiz amalgam restorasyonunun çıkarılmasıyla başladı (şekil 4). Bunu tam bir pulpektomi ve çürük dokusu ve zarar görmüş zayıflamış dentinin çıkarılması takip etti (Şekil 5). 16 nolu dişin mesiyal duvarı, Palodent Plus bölümlü matriks sistemi kullanılarak ceram.x one DENTIN & ENAMEL kompozit rezin ile adeziv olarak restore edildi (Şekil 6). 15 nolu dişdeki yetersiz restorasyon da çıkarıldı ve Automatrix matriks bant ve ceram.x one DENTIN & ENAMEL kullanılarak adeziv rekonstrüksiyon gerçekleştirildi (Şekil 7). Kavite SDR ile doldurulmadan ve en üstüne ceram.x one DENTIN & ENAMEL uygulanmadan önce 16 nolu dişin kök kanalları temizlendi,  ve üç boyutlu olarak dolduruldu. (Şekil 8). 

15 nolu dişe post yerleştirilmesi ve kor yapımı
Endodontik post uygulanacak kök kanalı (daha önceden intraradiküler try-in postu ile doğru post boyutu belirlendi) hava ile aşındırıldı ve polisaj fırçalarıyla temizlendi.  Daha sonra kök kanalına 15 saniye boyunca fosforik asit etching jel uygulandı daha sonra en az 15 saniye süresince durulandı ve kanalın içindeki nem fazlası kurutuldu.  prime&bond one ETCH & RINSE adeziv en az 2 saniye boyunca Self-Cure Activator ile karıştırıldı, kanala uygulandı ve 20 saniye boyunca yerinde bırakıldı.  Adeziv fazlalıkları temizlendikten ve solvent buharlaştıktan sonra, CoreX Flow kompozit rezin kullanılarak kök-kanal boşluğu içine doğrudan uygulanarak post yapıştırıldı; CoreX Flow, korun koronal kısmını oluşturmak için de kullanıldı (Şekil 9 ve 10).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


16, 17, 46 ve 47 nolu dişler üzerindeki restorasyonlar                                                                                                                                                                                                            
16 nolu diş prepare edildi (Şekil 11) ve indirekt kompozit restorasyon yerine simante edildi (Şekil 12). Son olarak  17, 47 ve 46 nolu dişler direkt olarak restore edildi. Kontrol randevusunda yapılan klinik ve radyografik incelemede restorasyonların işlevsel ve estetik olduğu görülmüştür (Şekil 13-15).  


Sonuçlar

Endodontik tedavi görmüş dişler, bir fiber post uygulanıp adeziv bir kor oluşturularak restore edildiğinde,  tekrarlanabilir ve uzun ömürlü klinik sonuçlar sağlayan bir ürün dizisi seçmek klinisyen için birincil derecede önemlidir. DENTSPLY, restoratif prosedürünü daha hızlı ve standardize hale getiren kuronların ve köklerin adeziv rekonstrüksiyonu için çok geniş bir restoratif ürün yelpazesine sahiptir. DENTSPLY ürün gamının yüksek kalitesi, yıllardır sürdürülen bilimsel araştırmalar ve çok tanınmış ulusal ve uluslararası üniversitelerdeki bağımsız çalışmalar tarafından kanıtlanmıştır.
SDR, Palodent Plus, Automatrix, ceram.x one, prime&bond one veya CoreX Flow hakkında daha detaylı bilgi için  www.dentsply.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Aşağıdaki resimlere tıkladığınızda kullanılan ürünlerle ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.