banner-3.jpg

SDR®, Dental Advisor ödülünü üst üste üçüncü kez kazandı!

DENTSPLY, SDR: Smart Dentin Replacement’ i, yaklaşık beş yıl önce dental  pazara tanıtarak diş hekimliğinde yeni bir çağ başlattı. Kavite duvarlarına mükemmel adapteolabilen, akışkan self-levelling madde,  4 mm’ye kadar  tek tabaka uygulanmasının yanısıra, çeşitli endikasyonlar için de uygundur.  SDR, kök kanal sistemine % 0 sızıntıyla sıkı bir koronal kapama gösterdiği için postendodontik kapamalar için özellikle önerilir1. Derin endodontik kavitelere özgü yüksek C-faktörlü kavitelerde2 de güvenilir bir performans göstermiştir. Sonuç olarak saygın Dental Advisor,  SDR’ı  2014 yılında peşpeşe üçüncü defa en yüksek statü ile ödüllendirmiştir.
Piyasaya girişinden yaklaşık beş yıl sonra ve dünya çapında yapılmış 31 milyondan fazla restorasyonla3 SDR bir numara* kalmaya ve bulk-fill tekniğinde altın standart olmaya devam etmektedir. SDR düşük viskoziteli bir maddedir ve düşük hacimli polimerizasyon büzülmesi sağlamak için patentli monomer teknolojisine sahiptir. Sonuç olarak SDR, diğer rakip konvansiyonel  ve bulk-fill kompozitlerden %60 daha düşük büzülme gerilimi4 gösterir. SDR, tüm metakrilat esaslı adeziv ve kompozitlerle uyumludur; diş hekimlerine kullanacakları kapama kompozit maddesini seçme özgürlüğü sağlar.
Ancak SDR, bir bulk-fill maddesinden daha fazlasıdır – oldukça çok amaçlıdır ve direkt restoratif maddelerin altında kaide maddesi olarak, pit ve fissür örtücü olarak, primer molarlarda (daha fazla kapama yapmadan)  ve küçük konservatif sınıf I restorasyonlar (üstüne kapama olmadan) dahil olmak üzere geniş bir endikasyon yelpazesine sahiptir. DENTSPLY, SDR’ın bu alandaki etkinliğini gösteren birtakım klinik çalışmaların sonucunda, endikasyonunu postendodontik kavite kapamayı da içerecek şekilde genişletmiştir.  
Trope (1995), kuronal restorasyonun, endodontik bir uygulamanın genel başarı oranı üzerindeki etkisini vurgulamıştır, “Kuronal restorasyonun teknik kalitesi, apikal periodontal sağlık için endodontik tedavinin teknik kalitesinden çok daha önemlidir”.5
Postendodontik bir restorasyonun başarısız olması mümkündür; çünkü kompozit, yüksek polimerizasyon büzülme gerilimiyle karakterize yüksek C-faktör kavitelerde performans gösteremez – bu da çoğunlukla adezivde  bağlantı kaybına sebep olarak marjinal sızıntıya, kök kanal sisteminin kontaminasyonuna ve periapikal enflamasyona neden olabilir.  Van Ende (2013)2 tarafından yürütülen karşılaştırmalı bir çalışma, SDR’ın yüksek C-faktörlü derin kavitelerde bile dentine güvenilir adezyon sağladığını göstermiştir. Bu çalışmada SDR, 4 mm’lik tabakalar halinde kullanıldığında hiçbir test öncesi başarısızlık göstermemiştir, bunun aksine test kontrollerinin hepsi ( bir akışkan kompozit, bir sıkıştırılarak doldurulabilir kompozit ve iki bulk-dolgu maddesi) 4 mm derinlikte yüksek                         C-faktörlü kavitelerde kullanıldığında yüksek miktarda test öncesi başarısızlık göstermiştir.
Van Ende’nin 2013 klinik çalışmasının özeti, sınıf I yüksek C-faktörlü kaviteleri dolgu yapmak  söz konusu olduğunda, SDR’ın iyi özelliklerininin ana hatlarını belirler, "Bağlantı gücünü koruyabilen bulk-fill kompozit SDR’ ın haricinde, 4 mm’lik kaviteler tek parça doldurulduğunda mikro gerilim bağlantı gücü önemli derecede azalmıştır”.2  SDR,  düşük hacimli büzülmesinin, mükemmel akışkan özellikleriyle birleşmesiyle, endodontik yüksek C-faktör kaviteler için ideal madde durumuna gelir , bunun yanında güvenilir ve sıkı bir post kuronal kapama sağlar.
SDR’ı  günlük kompozit uygulamalarında seçen birçok müşteriyle dünya çapında 31 milyondan fazla restorasyon yapılmıştır. SDR, günlük rutin kompozit uygulamalarında diş hekimleri  tarafından tercih edilerek, yüksek klinik güvenilirliğini, yalnızca yüksek C-faktör ve postendodontik kavitelerde değil, ayrıca günlük klinik uygulamalarda da sağladığını kanıtlamıştır. Araştırmacılar Dr. John Burgess ve  Dr. Carlos Munoz (2012) tarafından yürütülen geleceğe yönelik kinik bir çalışmada,6 üç yıldan sonra SDR restorasyonlar ile ilişkili hiçbir sekonder çürük, postoperatif hassasiyet ve başarısızlık görülmemiştir.
SDR’ın dünya çapındaki başarısı, ürünün 2014, 2013, 2012 ve 2011 “Reality Four Star Award” dahil olmak üzere,  yıllar boyunca kazandığı uluslararası birçok ödülle belgelenmiştir. SDR’ın postendodontik kavitelerdeki klinik çok yönlülüğü ve performansı,  2014’te ardarda üçüncü yıl kazandığı Dental Advisor “Top Composite Bulk-Fill Material’ ile başarısını perçinlemiştir.
 

SDR hakkında daha fazla bilgi edinin

 
* 2013 Keystone verilerine dayanarak
 
1 Ebert J, University of Erlangen, 2011. Dosya verisi.
2 Van Ende A et al.; Yüksek C-faktör posterior kavitelerin tek parça dolgusu: kavite dibindeki dentine  adezyondaki etki. Dental Maddeler 29 (2013): 269-277
3 Dosya verisi
4 Dosya verisi
5 Trope, M., Endodotik  tedavi görmüş dişin, kök doldurma ve koronal restorasyonun teknik kalitesine dair periapikal durumu.  North Carolina Üniversitesi. Int End J, 1995, 28, 12-18
6 Burgess J, Munoz C, 36 aylık klinik araştırma sonuçları (istek üzerine temin edilebilir), 2012