banner-2.jpg

SDR®, diğer bulk-fill dolgu materyalleri ile karşılaştırıldığında yüksek marjinal bütünlük sağlar!

 

Sıkı marjinal kapama ve mikrosızıntı olmaması, restore edilmiş dişin başarılı ve uzun ömürlü olmasının iki ana faktörüdür. Hasta, mikrosızıntı oluştuğunda; ikincil çürük oluşumu, pulpa iltihabı, post-operatif hassasiyet ve marjinal renklenme riski taşır – bunların hepsi restorasyonun ömrünü etkiler.

Son yıllarda, estetik posterior restorasyon talebindeki artış, amalgamların   kompozit materyallerle değiştirilmesi ile sonuçlanmıştır. Sonuç olarak, posterior restorasyonlarda,  kompozit materyallerin yeterli polimerizasyonundan emin olmak için 2 mm.lik ilave tabakalar halinde yerleştirilmesi gerektiğinden, daha çok zaman harcanmaktadır. Endodontik uygulamaları takiben açılan kaviteler benzeri daha büyük posterior kavitelerde, her 2 mm.lik kompozit tabakası arasında hava kabarcığı veya kontaminasyon riski artmaktadır. Bulk-fill materyallerin geliştirilmesi, diş hekimlerine,  tam  polimerizasyon gücünü olumsuz etkilemeden materyalin    4mm.lik tabakalar halinde yerleştirilmesine izin vererek restoratif süreci kolaylaştırmıştır. Yeni kompozit teknolojisi, kompozit ilave tabakaları arasındaki mikrosızıntı sorununu çözmesine rağmen, Polonya/ Lublin Üniversitesinden Orlowski et al (2014),  öncelikle, bulk fill tekniğinin restorasyonların marjinal adaptasyonu üzerinde bir etkisi olup olmadığını  gözlemlemek için bir klinik değerlendirme başlattı.

Çalışma, 4 farklı bulk-fill materyalin (SDR, SonicFill2,Tetric Evo Ceram Bulk- Fill2 ve Filtek Bulk-Fill2), marjinal bütünlüğünü karşılaştırmak için 120 adet Sınıf II restorasyonda boya penetrasyon testi içeriyordu. Boya penetrasyon dereceleri; hiç boya penetrasyonu olmamasından, boya penetrasyonunun dolgu maddesine veya dolgu yapılmış dişin arayüzü boyunca, kavite/ pulpa duvarının tabanına doğru her iki lateral duvar boyunca  olmasına kadar, beş dereceli bir ölçekte belirtilmiştir.

 

Beş dereceli ölçek aşağıdaki tabloda görülmektedir:

Skor

Boya penetrasyon derecesi

(0)

Dolgu maddesinin içine veya dolgu yapılmış dişin arayüzü boyunca boya penetrasyonu yok

(1)

Dolgu maddesinin içine veya dolgu yapılmış dişin arayüzü boyunca her iki lateral duvardan herhangi birinin yarısına kadar boya penetrasyonu  

(2)

Dolgu maddesinin içine veya dolgu yapılmış dişin arayüzü boyunca, kavite/ pulpa duvarının tabanına doğru her iki lateral duvardan herhangi biri boyunca  boya penetrasyonu 

(3)

Dolgu maddesinin içine veya dolgu yapılmış dişin arayüzü boyunca, her iki lateral duvarın yarısına kadar  boya penetrasyonu

(4)

Dolgu maddesinin içine veya dolgu yapılmış dişin arayüzü boyunca, kavite/ pulpa duvarının tabanına doğru her iki lateral duvar boyunca  boya penetrasyonu 

 

Bu çalışmanın sonuçları,  Tetric Evo Ceram Bulk- Fill2(p<0.04), Filtek Bulk-Fill2 (p=ns) ve SonicFill2 (p=ns) ile karşılaştırıldığında, SDR’nin eşsiz kendi kendine seviyelenme ve kavite adaptasyon özellikleri, sıkı bir marjinal kapama elde edilmesine imkan sağladığını onaylamaktadır. SDR ile tamamlanan restorasyonlarda mikrosızıntı oluşma ihtimali son derece azdır. Bu da, hastanın muayenehaneye tekrar gelerek restorasyonun değiştirilme  olasılığının indirgenmesi anlamına gelir. Orlowski et al1 (2014), bulk-fill akışkan veya sonik - aktive akışkan kompozitlerin, bulk-fill pasta şeklinde kompozitlerle karşılaştırıldığında daha iyi bir marjinal kapama elde edildiği sonucunu çıkarmıştır.

Çalışma, SDR restorasyonların %93.3’ünde dolgu maddesinin içine veya dolgu yapılmış dişin arayüzü boyunca hiç boya penetrasyonu olmadığını göstermiştir – skor (0). Aynı sonuçlar SonicFill2 restorasyonların %90’ında, Filtek Bulk-Fill2 restorasyonların %86.6’sında ve Tetric Evo Ceram Bulk-Fill2 restorasyonların sadece %73.3’ünde görülmüştür. Tetric Evo Ceram Bulk-Fill2 ile yapılan restorasyonlardan %23.3’ünde dolgu maddesinin içine veya dolgu yapılmış dişin arayüzü boyunca her iki lateral duvardan birinin yarısına kadar boya penetrasyonu görülmüştür – skor (1), Filtek Bulk-Fill2, SonicFill2 ve SDR ile yapılan restorasyonların sadece %3.33’ünde aynı derecede boya penetrasyonu görülmüştür

 

 Diğer sonuçlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

 

 

 

Boya penetrasyonu gösteren restorasyon oranı

Skor

Boya penetrasyon derecesi

SDR

Tetric Evo Ceram

Bulk-Fill2

Filtek

Bulk-Fill2

SonicFill2

0

Dolgu maddesinin içine veya dolgu yapılmış dişin arayüzü boyunca boya penetrasyonu yok

 

%93,33

%73,33

%86,66

%90

(1)

Dolgu maddesinin içine veya dolgu yapılmış dişin arayüzü boyunca her iki lateral duvardan herhangi birinin yarısına kadar boya penetrasyonu  

%3,33

%23,33

%3,33

%3,33

(2)

Dolgu maddesinin içine veya dolgu yapılmış dişin arayüzü boyunca, kavite/ pulpa duvarının tabanına doğru her iki lateral duvardan herhangi biri boyunca  boya penetrasyonu 

%3,33

 

%6,66

 

(3)

Dolgu maddesinin içine veya dolgu yapılmış dişin arayüzü boyunca, her iki lateral duvarın yarısına kadar  boya penetrasyonu

 

 

%3,33

%6,66

(4)

Dolgu maddesinin içine veya dolgu yapılmış dişin arayüzü boyunca, kavite/ pulpa duvarının tabanına doğru her iki lateral duvar boyunca  boya penetrasyonu 

 

%3,33

 

 


SDR ile ilgili daha detaylı bilgi için www.dentsply.com.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz.

Referanslar:

1 Orlowski et al (2014). Evaluation of marginal integrity of

four bulk-fill dental composite material: in vitro study. The

Scientific World Journal. Volume 2015, Article ID 701262

 

2 DENTSPLY International,Inc. tescilli ticari markası değildir.