banner-3.jpg

Vaka Raporu: Pedodontide SDR® kullanımının avantajları Dr. Vicky Ehlers

 Pedodontide SDR® kullanımının avantajları

Dr. Vicky Ehlers, Mainz, Almanya

Bulk fill materyalleri, kalınlığı 4 mm kadar olan tek bir tabaka ile bir diş restorasyonunun hızlı ve güvenli yerleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir1, 2, 3. Akışkan bulk fill kompozit SDR (DENTSPLY), 2010 yılından beri mevcuttur ve endodontik restorasyonlar, kor yapımı, pit ve fissür örtme dahil, 30 milyondan fazla endikasyonda kullanılmaktadır. DENTSPLY, 2014 yılında posterior süt dişlerinin ek bir kapatıcı tabaka gerekmeden kullanarak, SDR endikasyonlarını genişletmiştir. Endikasyon yelpazesinin genişlemesi özellikle pedodonti çalışanları için çok yararlı olmuştur.

 

Bulk fill materyalleri, uygulamanın hızlı ve materyal güvenilirliğinin odak noktası olduğu süt dişleri için idealdir. Bulk fill ile sağlanan zaman tasarrufu, çocukların hem normal hem de genel anestezi altında gerçekleştirilen tedaviler-inde çok önemli avantaj sağlar. Akışkan bulk fill maddelerinin düşük aşınma direnci, doğal süt dişlerinin aşınma oranına yakındır ve bu nedenle primer dentisyon fazında bir dezavantaj olarak görülmemelidir. SDR materyalinin yüksek translüsensi sayesinde süt dişlerine oranla hafif bir renk farkı mevcuttur, ancak bu fark süt dişlerinin restorasyonunda endişelenecek bir durum değildir.

Vaka 
Aşağıda, posterior bölgede SDR kullanılarak süt dişlerinin tedavisinin (Sınıf I ve II) gerçekleştirildiği üç vaka sunulmuştur.


Hemofili A tanılı 9 yaşında erkek hastanın tedavisi

Ağır Hemofili A hastası 9 yaşında erkek hastanın üst sol süt molar dişinde çürük lezyonu var (Şekil 1). Öncelikle, normal bir yuvarlak frez ve bir polimer frez (PolyBur, P1, Komet Dental* ) kullanılarak çürük uzaklaştırılmıştır


image 1.jpg

  *DENTSPLY International, Inc. firmasının tescilli markası değildir.
 

Kavite marjinlerinin hazırlanmasının ardından, AutoMatrix® sistem (DENTSPLY) uygulanmıştır (Şekil 2). Bulk fill kompozit maddesinin viskozitesi düşüktür ve dolgu konturu içinde olmayan alanlara akması nedeniyle, daima matriks kullanılması önerilir. Hava ile kurutulan ve ışıkla sertleşen bir üniversal adeziv (Prime & Bond® One SELECT, DENTSPLY) kullanılmıştır. SDR bulk fill kompozit, kendi “Compula® Tip” ile doğrudan uygulanmıştır. Burada, metal kanülün aproksimal kavite tabanında olması ve düşük viskoziteli madde sürekli verilirken yavaşça çıkarılması önemlidir. Tüm kavite, tek bir tabaka ile (derinliği 4 mm. 'yi aşmayacak şekilde) ile doldurulmuş ve daha sonra 20 saniye süresince ışıkla sertleştirilmiştir. Dental rulolar kullanarak ve dört elli çalışmalarda, güvenilir kontaminasyon kontrolü sağlanması mümkün olmadığından hemofilik hasta açısından avantaj sağlayan bir rubber-dam kullanılmıştır. Son olarak dolgu, ince grenli bir elmas frez (Şekil 3) ve Enhance® (DENTSPLY) bitim ve polisaj sistemi kullanılarak tamamlanmıştır. Takip muayenesi sırasında süt dişi, doğal eksfoliye durumundan dolayı yerinde olmadığından, takip radyografisi yoktur.

image 2 sdr.jpg
Şekil 2: Çürüğün,                                         Şekil 3: 65 nolu dişte,
uzaklaştırılmasının                                       sınıf II iki  yüzeyli dolgu
ardından, matriks ve
kama uygulanmış
65 nolu diş

 


5 yaşında kız hastanın tedavisi

5 yaşındaki kız hastaya daha önce genel anestezi uygulanmış ve o zamandan beri fotöyde tedavine izin verilmiştir. Ancak çocuk hareketli ve uyumsuz olduğundan tedavinin daha hızlı tamamlanması gerekmiştir. Bu tip bir restoratif vaka, tedavi uygulama basamakları olarak asitleme ve etching jelin su ve hava ile yıkanıp uzaklaştırılması veya çok katmanlı dolgu yapılması gerekli olmadığından ve böylece tedavi daha hızlı tamamlanacağından, all in one adeziv ve bulk fill kompozit maddesinin oldukça faydalı olduğu tipte bir restorasyondur. Hastanın 85, 75 ve 65 nolu dişlerinde üç adet çürük süt moları vardır (Şekil 4).

85 nolu dişin bukkalinde, 75 ve 65 nolu dişin oklüzalinde (Şekil 5) yuvarlak ve polimer frezlerle, çürükler temizlenmiş, üniversal adeziv (Prime & Bond One SELECT (DENTSPLY) uygulanmış ve ışıkla sertleştirilmiştir. Sadece bukkal ve oklüzal dolgu yapıldığından matriks sistemi kullanılmamıştır. SDR bulk fill kompozit maddesi tek tabaka olarak (derinliği 4 mm'yi aşmayacak şekilde) uygulanmış ve ışıkla polimerize edilmiştir. Dolgular ince grenli bir elmas frez (Şekil 3) ve Enhance® (DENTSPLY) bitim ve polisaj sistemi kullanılarak tamamlanmıştır. (Şekil 6).

image 4 sdr.pngimage 5 sdr.pngimage 6 sdr.png

Şekil 4:65 nolu dişte                               Şekil 5: Çürüğün çıkarılmasının               Şekil 6: 65 nolu dişte dolgunun 
 çürük( lezyon)                                          ardından 65 nolu dişin durumu               son görünümü

 

4 yaşında erkek hastanın genel anestezi altında tedavisi
Çocukların diş tedavisinin genel anestezi altında yapılmasına ilişkin birincil öncelik anestezi süresinin mümkün olduğınca kısa tutulmasıdır. Bu durum, güvenilir ve hızlı uygulanan maddelerin kullanımının büyük ölçüde önerilmesinin de nedenidir. 4 yaşındaki erkek hasta, tedavi gerektiren 12 süt dişine sahipti; bunların dokuzuna dolgu yapılmış ve üçü çekilmiştir. Posterior bölgedeki süt dişi dolguları SDR ile gerçekleştirilirken, frontal dişler Dyract® XP (DENTSPLY), A2 renginde kompomer ile restore edilmiştir. Kompomer kullanımı, süt dişi defektlerin restorasyonunda dünya çapında standart olarak kabul edilmektedir2.Tedavi sırasında 64 nolu dişin çürüğü uzaklaştırıldıktan sonraki durumu şekil 7'de gösterilmiştir. Ekskavasyon işlemi, yuvarlak bir frez ve polimer bir frez ile gerçekleştirilmiş, daha sonra üniversal adeziv (Prime & Bond One SELECT (DENTSPLY) uygulanmış ve ışıkla sertleştirilmiştir. Bitirme ve polisaj işlemlerinden sonra mezyo-oklüzal yüzey ve ayrıca dişin palatal yüzeyine final dolgu yapılmıştır (Şekil 8). Takip muayenesi için verilen randevuya gelinmemiştir.

 

  image 7 sdr.jpgimage 9 sdr.jpg

  Şekil 7: Çürüğün çıkarılmasının                Şekil 8: 64 nolu dişte palatal-oklüzal dolgu
ardından 64 nolu dişin durumu     

SDR hakkında daha fazla bilgi için bölgenizdeki DENTSPLY temsilcinize başvurabilir veya www.dentsply.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz 
yuyuyyui.jpg 

 Referanslar

1 Fleming, G. J., Awan, M., Cooper, P. R., Sloan, A. J.: The potential of a resin-composite to be cured to a 4 mm depth. Dent Mater 24, 522 - 529 (2008)
2 Burgess, J., Cakir, D.: Comparative properties of low-shrinkage composite resins. Compend Contin Educ Dent 31, 10-15 (2010)
3 Roggendorf, M. J., Krämer, N., Appelt, A., Naumann, M., Frankenberger, R.: Marginal quality of flowable 4-mm base vs. conventionally layered resin composite. J Dent 39, 643 -647 (2011)
4 Data on file
5 Rullmann, I., Schattenberg, A., Marx, M., Willershausen, B., Ernst, C. P.: Photoelastic determination of polymerization shrinkage stress in low-shrinkage resin composites. Schweiz Monatsschr Zahnmed 122, 294 - 299 (2012)